Ettevõtte poolt pakutavad teenused jagunevad laias laastus nelja gruppi:

Otsused, mis võetakse vastu ühes grupis, toovad olulisi muudatusi ka teise gruppi. Seetõttu on otstarbekas kaasata projekteerimise protsessi ka energiasimulatsioonid, et hinnata tehnosüsteemide kontseptide energiatõhusust, energiatõhususmeetmete majanduslikkust ning oodatavat hoone sisekliimat, mida püütakse tehnosüsteemide abiga luua.