Madalenergiahoonete projekteerimise lahutamatuks osaks on madala soojusjuhtivusega külmasillad. Majanduslikult madala energiatarbega hoone ehitamiseks ei piisa seinte ja avatäidete U-arvude lõputust parandamisest, vaid tuleb tähelepanu pöörata ka külmasildadele. Hästi soojustatud tarinditega hoonetel (keskmine U-arv vahemikus 0,3-0,6 W/(m2*K)) võib külmasildade poolt põhjustatud soojuskadude osakaal ulatuda kuni 20-30 %-ni.

Pakume kahemõõtmeliste külmasildade arvutust (välissein-välissein, katus-välissein, aken-välissein jne.) vastavalt normile ISO 10211 programmiga LBNL THERM. Programm kasutab arvutustes FEM-Meetodi (lõplike elementide meetod). Lisaks külmasildade soojusjuhtivuse arvutusele on võimalik teada saada, mis temperatuurid tekivad külmasildadel. Selle kaudu on võimalik teada saada, kas külmasillal tekib kondensaat, mis omakorda põhjustab hallitust.

Arvutuslike külmasildade väärtusi saab kasutada energiaarvutustes, mis on reegilna märgatavalt väiksemad kui erinevates standardites ja määrustes (st. arvutuslik energiatõhususe eesmärk saab sel viisil lihtsamalt täidetud). Lisaks saab kontrollida ja optimeerida projekteerimise käigus konstruktiivsete sõlmede (nendes kohtades tekivadki külmasillad) projekteerimist.